Spot on - En introduktion

En erfaren guide som visar runt i närområdet

Med hjälp av en bra introduktion sparar man massor av tid i sitt fiske.
Foto: Mikael Båth, 2015 - En fiskare i Tjulån provar en strömkant efter harren

Spot on

Var skall jag fiska?


Även erfarna sportfiskare har ibland svårt att läsa nya vatten och veta var de skall lägga sin tid. Är man mer oerfaren kan man få ägna större delen av semestern åt att leta efter fisken.

Personalen på Guidecenter har arbetat med introduktionsguidning - Spot on - i Ammarnäs under många år. Guiderna kan sina vatten och hur de förändras under olika vattenstånd och väderlekar. Det är denna kunskap du som gäst får ta del av under guidningen.

Vi talar om för dig var du skall lägga tid oavsett om du skall fiska harr, röding, öring eller Ammarnäsöring.

Efter år av eget fiskande kan man gå rakt förbi vissa partier och det skall du asom gäst också göra så att du får ut så mycket som möjligt av din tid hos oss i Ammarnäs.


Hur skall jag fiska?


Steg nummer två är att veta hur man skall fiska av de partier av våra vatten där det står fisk som förhoppningsvis är på hugget.

Fisken står på helt olika ställen beroende på om det är hög-, låg- eller normalvatten. När vi går igenom våra områden pekar vi ut olika bra platser i detalj. Skulle en plats inte fungera talar vi om var du bör försöka istället för det är inte alltid man bara kan gå ut och hämta hem fisken. Lite arbete skall till och det är nog tur att det är så för att hålla intresset uppe.

Vi brukar också prata lite om vilken utrustning som är bäst för olika platser och olika fisketekniker.


Vilka flugor skall jag fiska med?


Den sista biten för att få fisket att fungera är att man använder rätt flugor. För det mesta fungerar en grupp med flugor bra under flera veckor varför det mest handlar om vilka flugor man skall ha med sig när man går ut för att fiska.

Vi vet vad vi talar om och har fiskat med hundratals olika mönster under årens lopp. De bästa flugorna finns naturligtvis tillsalu på Guidecenter så det går alltid bra att komplettera sin flugask.

Beroende på om du skall fiska öring i strömvatten eller i en fjällsjö, harr i Tjulån, röding eller Ammarnäsöring måste man anpassa sitt flugval och vi gåpr igenom de mönster som gäller för tillfället för de fisken du har tänkt dig.

En normla Spot on tar ungefär två timmar och då täcker vi de nedre delarna av Tjulån och Vindelälven inom Ammarnäs FVO. Vill du att vi skall ta en tur uppåt Vindelån eller längre ner i Vindelälven gör vi naturligtvis det men räkna med att det då kommer ta lite mer tid. Fråga oss om du är osäker.